info@infomet.com.tr +90 212 320 08 80 pbx
Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik Sistemleri Danışmanlığı

Elektronik güvenlik sistemleri, insan kabiliyet ve kapasitesinin sınırlarını yükseltmekte, insan hatalarını azaltmakta ve sistemin caydırıcılığını arttırmaktadır.

Güvenlik mühendisliği faaliyetlerinin temel amacı, bir Güvenlik Yapılanmasının, özgün riskleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu optimum sistemin, en makul maliyetle temini, bu sistemin doğru şekilde monte edilmesi ve hayata geçtiğinde en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamaktır.

Dünya genelindeki güvenlik teknolojisi üreticileri, özellikle IP tabanlı sistemlerin piyasada yer bulduğu son 20 yılda, yürüttükleri yoğun Ar-Ge faaliyetleri ile, elektronik güvenlik sistemlerinin klasik sınırlamalarını minimize etmektedir. infoMET Teknoloji, hem Türkiye hem de Dünya genelindeki teknoloji trendlerini çoğunlukla birinci elden takip etmektedir.

infoMET Teknoloji’nin, Sürekli Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri yolu ile sahip olduğu saha tecrübesi, mevcut teknolojinin güçlü ve zayıf yönlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu bilgi sayesinde, elektronik güvenlik sistemi tasarlama sürecinde, özgün lokasyonun ihtiyaç duyduğu spesifik ekipmanın doğru şekilde seçilmesi ve diğer sistemlerle en doğru şekilde entegre edilmesi mümkün olabilmektedir.

Danışmanlık Metodolojimiz

infoMET Teknoloji güvenlik sistemleri danışmanlık projeleri, ihale öncesi ve ihale sonrası faaliyetleri içeren 2 aşamalı bir süreçtir. İlk aşamas, ihale öncesi süreci, ikinci ise ihale sonrası süreci içermektedir.

İlk Aşama – Sistem tasarımı ve ihale evraklarının hazırlanması


Veri Analizi

Proje sürecinin ilk aşamasında, projenin kendisi, çevresel faktörleri, yatırımcı profili, kullanıcı profili gibi konularda bilgi toplanmaktadır. Toplanan bu veri, bir sonraki aşamada, Risklerin Analizinde değerlendirilmektedir.

Risk Analizi

Risk analizi, tasarlanacak sistemin temelini teşkil etmektedir zira sistem tasarıma etki eden, doğru ekipmanın seçimi, ekipmanın yerleşimi ve hatta mimari tasarımdaki revizyon önerileri gibi bütün faktörler, Risk Analizi verilerinden hareketle ortaya konmaktadır.

Konsept Tasarımı ve Müşteri Onayı

Toplanan veri ve yapılan risk analizi ışığında, projenin güvenlik konseptine karar verilmektedir. Güvenlik konsepti, temel olarak, güvenlik sisteminin temel prensiplerini ve kabullerini içermektedir. Bu kapsamda, araç trafiği, yaya trafiği, giriş kontrolleri, çevre kontrolleri, ihtiyaç duyulan elektronik ve fiziki sistemler, güvenlik insan kaynağı, ihtiyaç duyulacak prosedürler gibi konulara ilişkin planlar ve öngörüler değerlendirilmektedir.Tasarlanan güvenlik konsepti, proje dizaynına aktarılmasından önce, müşteriye sunulmakta ve müşteri onayını müteakip sistem tasarımına geçilmektedir.

Tasarım

Müşteri ile konsept üzerinde varılan mutabakat, tasarım sürecinin de ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Mutabakatı takiben, Güvenlik Proje Çizimleri, Ekipman Tabloları, Keşif Listesi ve Güvenlik Teknik Şartnamesi hazırlanmakta ve bu set, bir ihale kiti olarak müşteriye teslim edilmektedir.

İkinci Aşama – İhale Sonrası ve Uygulama Süreci

Teklif Değerlendirme

infoMET Teknoloji tarafından projelendirilen sistemim uygulaması için Türkiye’nin önde gelen elektronik güvenlik firmaları talip olmaktadır. Müşteri tarafından yürütülen ihale sürecinde, toplanan teklifler infoMET Teknoloji tarafından;

  • Proje Uygunluğu
  • Keşif Listesi Uygunluğu
  • Şartname Uygunluğu
  • Teklif Fiyat Düzeyleri

Kriterlerinde analiz edilmekte ve müşteriye bir karşılaştırmalı Teklif Değerlendirme Raporu sunulmaktadır.

Süreç Desteği

Uygulayıcı firma çoğu zaman, tasarlanan sistemin uygulaması ile ilgili desteğe ihtiyaç duymaktadır. Genellikle, altyapı, montaj süreci ve yazılım ve donanımın ince ayarlarının yapılması sürecinde infoMET Teknoloji, doğru uygulama için destek sunmaktadır.

Kabul Testleri

Montajın tamamlanması ile infoMET Teknoloji, sistemin, tasarlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacı ile kabul testleri gerçekleştirmektedir. Sistem, ancak son kabul testinin tamamlanması ve onaylanması ile müşteri tarafından teslim alınmakta ve ancak bu noktada sistemin garanti süresi başlamaktadır.