info@infomet.com.tr +90 212 320 08 80 pbx
Iris Tanıma Sistemleri

Iris Tanıma Sistemleri

İris, göz bebeğimizin etrafında yer alan renkli halkaya verilen isimdir. (Bknz. Şekil 1) Genellikle retina ile karıştırılır. Ancak resimden de göreceğiniz üzere iris ve retina arasında çok büyük fark vardır. Bu durum iris tanıma ile retina taraması arasındaki farkı da açıklar.