info@infomet.com.tr +90 212 320 08 80 pbx
Iris Tanıma Sistemleri

Iris Tanıma Sistemleri

İris, göz bebeğimizin etrafında yer alan renkli halkaya verilen isimdir. (Bknz. Şekil 1) Genellikle retina ile karıştırılır. Ancak resimden de göreceğiniz üzere iris ve retina arasında çok büyük fark vardır. Bu durum iris tanıma ile retina taraması arasındaki farkı da açıklar.

Salto JustIn Mobile Teknolojisi

Salto JustIn Mobile Teknolojisi

SALTO JustIN teknolojisi ile akıllı telefonlar, erişim kontrol çözümlerine uygun ve faydalı bir şekilde entegre edilebilir. JustIN Mobile BLE, kapıların bir akıllı telefon ile açılmasına izin verir. JustIN mSVN NFC ile akıllı telefon, kimlik bilgileri için bir güncelleme terminaline dönüşür.

Salto KS Geçiş Kontrol Sistemi ve Nexudus Paylaşımlı Ofis Yönetim Yazılımı entegrasyonu paylaşımlı ofislerin işletme süreçlerine nasıl yardımcı olur?

Salto KS Geçiş Kontrol Sistemi ve Nexudus Paylaşımlı Ofis Yönetim Yazılımı entegrasyonu paylaşımlı ofislerin işletme süreçlerine nasıl yardımcı olur?

SALTO KS Geçiş Kontrol Sistemi her hangi bir fiziksel sunucuya ihtiyaç duymadan bulutta çalışan, paylaşımlı ofilerde üyelerin akıllı telefonlarını veya bir akıllı anahtarlık / erişim kartını kullanarak çalışma alanınıza girmelerini sağlayan bir erişim kontrol sistemidir.