info@infomet.com.tr +90 212 320 08 80 pbx

Iris Accelerator™

Iris ID Iris Accelerator Ürün Broşürü

IrisAccelerator, Iris ID teknolojisini kullanarak hızlı bir iris eşleştirme olanağı sağlayan bir sistemdir. IrisAccelerator, günde yüz milyonlarca tekilleştirme işlemiyle 1 milyara kadar büyük nüfuslu veritabanlarını destekleyecek şekilde yapılandırılabilir. IrisAccelerator sistemi, her sunucunun genellikle "Blade" olarak anılan birden çok eşleştirme motorunu çalıştırdığı bir sunucular kümesidir. IrisAccelerator mimarisi, donanımdan bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır. Ölçek ekonomilerini gerçekleştirmek için bir "Sanal Makine" üzerinde konuşlandırılabilir.

IrisAccelerator™, veritabanını arama yanıt süresini azaltmak için kayıtlı kişinin IrisCode'unu paralel bir şekilde eşleştirir.

IrisAccelerator Temel Ürün Özellikleri

 • Ölçeklenebilirlik
 • High Availability: (No single point of failure)
 • Kısmi Arıza Desteği
 • Bileşen Kurtarma
 • Tutarlılık
 • Spekülatif İcra

IrisAccelerator™ sistemi aşağıdaki modüllerden oluşur:

 • IrisAccelerator™: Uygulama Programı Arayüzünün sistemle iletişim kurmasını sağlayan bir yazılım geliştirme Kiti. Bu arabirim, kullanıcıları IrisAccelerator™ sistemine kaydetmek ve tanımlamak için son kullanıcı uygulamaları tarafından sağlanabilen kayıt ve tanımlama işlevlerinden oluşur.
 • IrisController™: Kullanıcı veritabanını ve IrisCode'larını yöneten sunucu bileşeni. IrisController™, IrisAccelerator™ SDK isteklerini işler ve IriSABRE™'ye tek noktadan erişim sağlar.
 • IriSABRE™: İstekleri tüm veritabanıyla eşleştiren iris eşleştirme modülü. Sistemdeki tüm kayıtlar ve IrisCode silme işlemleri, IriSABRE™'de güncellenir.
 • LoadBalancer: Bir Linux sunucu makinesinde çalışan ve IrisAccelerator™ SDK ile IrisAccelerator™ sistemindeki Gruplar kümesi arasında bir arabirim olan bir modül. LoadBanancer, sisteme verilen SDK isteklerini kabul eder ve bu istekleri "döngüsel" bir tarzda (çıktısını giriş kaynağına geri gönderen bir süreç) IrisController™'lara iletir. Bu modül aynı zamanda Gruba yeni bir IrisAccelerator™ Sunucusu eklemekten ve çalışmayan Sunucuları Gruptan çıkarmaktan da sorumludur. Bu modül, kümenin sorunsuz çalışmasını sağlayan bir yük devretme koruma mekanizmasına sahiptir.
 • IrisAccelerator™ Configurator: IrisAccelerator™ sistemindeki grupları ve sunucuları yapılandırmak (oluşturmak, silmek ve değiştirmek) için bir arayüz sağlayan bir uygulama. Grupların ve sunucuların listesini görüntüler ve kullanıcının IrisAccelerator™ sisteminde gruplar ve sunucular oluşturmasına, silmesine ve değiştirmesine olanak tanır.
 • IrisAccelerator™ Device Manager: Genel olarak "DM" olarak anılan IrisAccess aygıt Yöneticisi, tüm sistemin kontrolü ve izlenmesi için bir arabirim sağlayan bir uygulamadır. Gruptaki her sunucunun konfigürasyonunun yanı sıra IrisAccelerator™ sistemi için aktif ve yedek LoadBalancer'ı görüntüler.

IrisAccelerator (Anahtar Teslim Çözüm)

 • IBM Blade Server platformlarında çalışır
 • Her kasanın birden çok blade'e sahip olduğu blade sunucu kasası kümesi
 • Bir bıçak dışında tümü eşleşen bir motor çalıştırır
 • Blade'lerden biri, bir kasa içindeki blade'leri kontrol etmek için IrisController'ı çalıştırır
 • Kümeler, LoadBalancer tarafından çalışır hale getirilir
 • Birden çok kasa kullanarak Yüksek Kullanılabilirlik ve Verim
 • Bir kasa içinde birden çok eşleştirme motorunu çalıştırarak ölçeklenebilirlik
 • Veri depolama için bir Oracle veritabanı (RAC/bağımsız)
IrisAccelerator Anahtar Teslim Çözüm

IrisAccelerator (Özel Bulut Giriş Düzeyi Çözümü)

 • 'Pizza Box' sunucularında motorları eşleştirme
 • Eşleştirme motorlarını seri olarak çalıştırarak (bir grup içinde) Yüksek Verim ve hata toleransı
 • 250.000 adede kadar kaydı destekler
 • Yükseltilebilir
 • Loglama
 • Veri depolama için Oracle veritabanı (RAC/bağımsız)
IrisAccelerator Giriş Seviyesi Bulut Çözümü

IrisAccelerator (Özel Bulut Çözümü)

 • Farklı "pizza box" sunucularında eşleştirme motorları kümesi
 • Donanımdan bağımsız: 'bulut' tabanlı ABIS motoru
 • Küme, LoadBalancer tarafından çalışır hale getirildi
 • Eşleştirme motorlarını seri halde (bir grup içinde) çalıştırarak Yüksek Kullanılabilirlik ve Verim
 • Eşleştirme motorlarını paralel (farklı gruplarda) çalıştırarak ölçeklenebilirlik (> 50 M)
 • Günlüğe Kaydetme (Hata Ayıklama, Bilgi, Hata, İşlem)
 • SNMP desteği
 • Veri depolama için Oracle veritabanı (RAC/bağımsız)
IrisAccelerator Özel Bulut Çözümü