info@infomet.com.tr +90 212 320 08 80 pbx

Iris ID iData™ IrisAccess® EAC (Giriş Erişim Kontrolü)

Dünyanın önde gelen iris tanıma giriş erişim kontrol yazılımı iData™ IrisAccess® EAC'dir. Çok yönlü bir çözüm olan IrisAccess®, yapılandırılabilir Wiegand, röleler, GPI/O ve RS232/422 bağlantıları aracılığıyla hemen hemen her PACS (Fiziksel Erişim Kontrol Sistemi) ile sorunsuz bir şekilde arabirim oluşturur. Kullanıcı kimlik bilgilerini, iş gücü yönetimini ve raporlamayı birbirine bağlayan geliştirme kitleri ve içe aktarma araçları aracılığıyla kapsamlı entegrasyon da mevcuttur.

iData IrisAccess® EAC, birçok kuruluşta kanıtlanmış, entegre veya bağımsız bir ortamda türünün en iyisi biyometrik kimlik doğrulama ve güvenlik sağlar.

  • iData™ IrisAccess® EAC yazılımı, yalnızca iyi iris şablonlarının sisteme kaydedilmesini ve şifrelenmesini sağlayan tam otomatik bir görüntü ve şablon kalite sürecine sahiptir.
  • iDentityCheck™, benzersiz bir doğruluk sağlayan sistemde yinelenen bir iris kaydı girişi olmasını neredeyse imkansız hale getirir.
  • Güvenlik önlemleri ve özellikleri, en yüksek gereksinimleri karşılayan kullanıcı verilerinin, kimlik bilgilerinin, karşı önlemlerin ve kurcalama alarmlarının şifrelenmesini içeri
  • Neredeyse her tür kart için destek bulunmaktadır. – PROX, iClass, MiFare, DESFire, PIV, CIV, vb.

IrisAccess® EAC Uygulama Paketi Bileşenleri;

Iris Server
IrisServer - IrisAccess veri tabanını ve iCAM iris okuyucuları ile IrisAccess® sistem uygulamaları arasındaki iletişimleri kontrol eder. IrisServer, kayıt verilerinin, işlem günlüklerinin ve diğer tüm yardımcı veri iletişimlerinin dağıtımını yönetmekten sorumludur. Ağ başına yalnızca bir IrisServer uygulaması gereklidir.
Iris Manager
IrisManager - Sistem yapılandırmasını, izinleri ve kullanıcı verilerini yönetir. Bir ağda en fazla 10 IrisManager uygulaması kullanılabilir. Veritabanı bütünlüğünü sağlamak için herhangi bir zamanda yalnızca bir örnek oturum açabilir ve etkin olabilir. IrisManager, iris okuyucularını sisteme güvenli bir şekilde eklemek için kullanılır. IrisManager ayrıca sistemde operatörlerin ve yönetici hesaplarının oluşturulmasını kontrol eder ve bağlı PC'ler tarafından yapılan kayıtları kısıtlar.
Iris Enroll
Iris Enroll - En yeni iCAM7000S, iCAM7000 ve iCAM4000 serisi okuyucular dahil olmak üzere tüm mevcut ve eski iCAM modelleri için iris kaydı sağlar. Uygulama, iris verilerini kaydetmek, bir yüz görüntüsü yakalamak ve kart verilerini belirtildiği gibi kaydetmek ve kodlamak için kullanılır. Ağ başına en fazla 32 eşzamanlı kayıt birimi dağıtılabilir. IrisEnroll TD100 (USB iCAM), iris verilerini ve yüz görüntülerini kaydetmek için de kullanılabilir. IrisEnroll iCAM TD100'de kart okuyucu kaydı veya kodlama özelliği yoktur.
Iris Monitor
Iris Monitor İsteğe bağlı sesli uyarılarla sistem durumunun ve kullanıcı etkinliklerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar. Bir ağa 10 adede kadar IrisMonitor uygulaması kullanılabilir. IrisMonitor, iCAM kurcalama tespiti, ağ iletişim kaybı ve diğer birçok sistem özniteliği dahil olmak üzere birçok etkinliği raporlayabilir.

Yardımcı Uygulamalar

Iris DB Admin
Iris DB Admin - Yedekleme, yükseltme ve birleştirme yardımcı programları sağlar. IrisServer ile kullanım içindir.
iCAM7000 Güncelleme
iCAM7000Update / iCAM7000SUpdate - Sırasıyla iCAM7000 Serisi ve iCAM7000S serisinde aygıt yazılımının güncellenmesini sağlar.
ICU Admin
ICUAdmin7000-2 - ICU 7000-2 kimlik denetleyicisindeki üretici yazılımının güncellenmesini sağlar. Spesifikasyonları ve gereksinimleri gerektiği gibi gözden geçirin.
İstemci Sertika Yöneticisi
İstemci Sertifika Yöneticisi - Iris Sunucusu ve iCAM7 Iris Okuyucuları arasındaki ağ iletişim güvenliği için dijital sertifikalar oluşturur ve yönetir.
Kullanıcıyı içeri aktarma
Kullanıcıyı İçe Aktarma - Bir CSV metninden (MS Excel dosyası) kullanıcı verilerini içe aktarmak için bir yardımcı program. Kayıtlar başlamadan önce kullanıcı bilgilerini önceden yüklemek için kullanışlıdır.
TD100 ile kayıt
Iris Enroll TD100 İris kaydı için iCAM TD100'ü kullanmak için ek kayıt uygulaması.
PDKS Raporu
Time Report iData EAC için raporlama ve işlem yönetimi uygulaması

Cihaz Yönetimi ve Çalışma Modu Yönetimi

IrisAccess iCAM7 serisi iris okuyucular, cihazın web “WebConfig” uygulamasından seçilebilen birden çok çalışma modunda yapılandırılabilir.

Mevcut Çalışma Modları:

  • iÇalışma Modu 1 (Seçenek 1): Ağ Bağlantılı iCAM Kontrolü (PC iş istasyonunda veya bir ICU7000-2 serisi denetleyicide işlenen iris verileri)
  • Çalışma Modu 3 (Seçenek 3): Cihaz Üzerinde iCAM Kimlik Doğrulaması (1:N / 1:1 ve 3 faktörlü kimlik doğrulama.)

Ağa Bağlı iCAM Kontrolü / İris Görüntüsü Yakalama Modu

iCAM7 Iris Reader, Iris Access EAC yazılımı, iData EAC Toolkit kullanan bir bilgisayarla ve/veya bir Tanımlama Kontrol Birimi (ICU7000-2) ile bağlantılı olarak iletişim kurarken kayıt veya tanıma için bir IrisAccess sisteminin parçası olarak çalışacaktır.

Ağa Bağlı iCAM Kontrolü / İris Görüntüsü Yakalama Modu

Açık İris Okuyucu veya Kapalı İris Okuyucu Eşleştirme mümkündür

iCAM7 serisi iris okuyucular, cihaz içinde iris tanımlaması (biyometrik eşleştirme) sağlar. Tüm iris verileri ve PII (Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler) iCAM içinde şifrelenir.

Açık İris Okuyucu veya Kapalı İris Okuyucu Eşleştirme

Eski Yapılandırma Örneği

Aşağıdaki şema şunları içerir: Seçenek 1'de iCAM kaydı. Eşleştirme için ICU7000-2 ile iletişim kuran iki iCAM4000 ve seçenek 3 Modunda (cihaz eşleştirmesinde) İki iCAM7 İris Okuyucu. Diğer birçok yapılandırma mümkündür.

Eski Yapılandırma Örneği

DES ve 3 DES şifreleme seçenekleri mevcuttur. 3 DES şifrelemesi son kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Not: ICU7000-2, cihaz dışı eşleştirme için isteğe bağlı bir çözüm olarak sunulur.

Her durumda, IrisServer'ın sürekli olarak çevrimiçi olması gerekmez. (*Eski iCAM4000 serisi üniteler, cihazda iris eşleştirmesi gerçekleştiremez.)

iCAM7 ayrıca entegre bir röleye (kuru kontak) sahiptir ve doğrudan bir 3. taraf kapı kilidi denetleyicisini kontrol edebilir .

Kodlanmış şablonlar ve cihaz üzerinde doğrulama modu ile akıllı kartı kullanma

iCAM7 serisi iris okuyucuları, eksiksiz bağımsız kimlik doğrulama okuyucuları olarak çalışabilir. Temassız akıllı kartlarda kodlanmış iris şablonlarının doğrulanması (1:1 eşleştirme) için. İris şablonu verileri, kayıt işlemi sırasında temassız akıllı kartta güvenli bir şekilde saklanır. Kart iris okuyucusuna sunulduğunda, şifrelenmiş şablonlar karttan okunur ve sunulan canlı iris ile karşılaştırılır.

Akıllı Kart Kullanımı

Doğrulanan kart kimliği, 3. taraf erişim kontrol sistemine gönderilir . Bu işlem bir ağ bağlantısı gerektirmez. iCAM7 serisi, neredeyse tüm 3. taraf wiegand tabanlı erişim kontrol panellerini destekleyecektir.

iData™ IrisAccess® Giriş Erişim Kontrolü (EAC) için Sistem Gereksinimleri

IrisAccess EAC yazılımı – İris Sunucusu, Uzak Kayıt istasyonları, uzak İris İzleme istasyonları, ağdaki bilgisayar için statik bir IP adresi gerektirir.

IrisAccess EAC, MS SQL, Oracle ve MS Access veritabanı türlerini destekler.

Minimum Bilgisayar Konfigürasyonu
İşletim sistemleri – Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows 8.1, Windows 10, Windows 2008 ve 2012 sunucusu
Pentium Uyumlu 1.8 (veya üstü) GHz İşlemci
1 GB veya üzeri Bellek (İşletim Sistemine bağlı) – 10 GB Sabit Disk alanı (veya üzeri)
CD/DVD Sürücüsü (Yazılım Kurulumu İçin) – Ethernet Bağlantı Noktası (100 Mbps önerilir)
Eski nesil ICU4000-W (4 Kanal) kullanılıyorsa, ICU yapılandırması için 1 Seri Port VEYA USB - Seri adaptör kullanılarak 1 USB 2.0 (veya daha yüksek) port olması tercih edilebilir
Eski Destek – Bir ICU7000-2 (Çift kanallı ICU), eski iCAM4000'lerle desteklenir. ICU7000-2'yi kullanmak için 2 iCAM4000'in IrisAccess EAC 3.10 veya üstü başına 1 ICU7000-2 gereklidir